Hlavní stránka / Prevence

Prevence

"Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká."  
 Johan Wolfgang von Goethe
 
 Cílem primární prevence, myslím, není ambice zcela ochránit děti od kontaktu s drogou - takovýto cíl by byl velmi nerealistický. Naším cílem je podpořit děti ve vlastnostech a schopnostech (utvořit si vlastní názor, dokázat přemýšlet a diskutovat o svých pocitech, zájmech, odlišnostech s vrstevníky i s dospělými), které je připraví na setkání s drogovým světem, aby byly již dopředu pravdivě informovány a znaly možné situace z modelových etud, aby se nenechaly zaskočit a uměly si s možnými riziky poradit. Naše primární prevence se neorientuje jen na nelegální drogy, ve všech programech klademe důraz i na prevenci užívání alkoholu a tabáku.

 

 

Co je nejnebezpečnější droga - heroin, crack, kokain, PCP nebo ketamin? Pokud se podle nové metodiky započítají i dopady drogy na uživatele a společnost, předčí všechna narkotika alkohol.  Experti na drogovou problematiku sestavili novou stupnici, která hodnotí škody napáchané drogami uživatelům i společnosti. V čele žebříčku se umístil alkohol, následuje ho heroin a crack. Kdo z nás vůbec nepije alkohol? Kdo z Vás, klasika, a jak umí kategoricky říct ne. (hra s lentilkami)

 

Udělám do konce měsíce malou anketku právě na ožehavé téma alkohol a zveřejním její výsledky. Myslím, že anketek zvládnu letos víc, bude mě zajímat i zkušenost se šikanou, tabákovými výrobky, sebepoškozováním....Pokud máte zájem o besedy, podobné těm z minulého roku, nebo máte jiný typ. A pak mám pro Vás novou standartizovanou tabulku :-), kterou zčásti vyplněnou budu chtít do 20.12. 2010 pošlu mailem. Stále a znovu upozorňuji na povinnost hlásit všechny soc. patologické jevy, podezření na šikanu, k tomu prosím vyučující informatiky pokud už tak neučinili, poučit žáky o bezpečném pohybu po síti, o zásadách chránící osobní údaje... alkohol, kouření, drogy, třeba i začínající rasismus, záškoláctví, ale nově i nebezpečné chování v dopravě...., nejlépe dle tohoto žebříčku: třídní učitel, výchovný poradce nebo preventista, kteří dále informují další členy preventivního týmu, vedení školy, ostatní vyučující. Kontakt na mimoškolní  organizaci jako je policie, ospod, ped.psych poradna... zajišťuje po domluvě ředitel školy, samozřejmě kromě událostí kdy je přímo ohrožen život či zdraví dítěte.

 

 

 

 

 

 

Postup při řešení problému:

 

Pohovor třídního učitele se žákem, třídou, rodiči. Doporučuji si vést písemnou dokumentaci, s rodiči a se staršími žáky si přizvat k jednání i další dospělou osobu. Podle závažnosti problému (např. hrubé nebo opakované porušení školního řádu) se může svolat:

Malá (dítě, třídní učitel, rodič, výchovný poradce či preventista) nebo velká (je přizváno i vedení školy) výchovná komise.

Ve vyhrocených a zákoně postižitelných případech pak následují ještě pohovor výše jmenovaných se soc. pracovnicí, policií, nebo soudním kurátorem