Hlavní stránka / Prevence / Přednášky a workshopy

Přednášky a workshopy

 

  Milí rodiče, 

 srdečně vás zveme na cyklus vzdělávacích seminářů, které jsme pro Vás v letošním školním roce připravili.Na tento preventivní projekt Rodič, součást prevence  jsme získali dotaci z MŠMT. Rádi bychom s Vámi navázali v této oblasti užší spolupráci.Zvolili jsme taková témata, která se Vás a Vašich dětí, byť některých jen okrajově, mohou týkat.  Semináře mají informační charakter; zvláštní prostor je vymezen pro diskuzi.

 

 

1. téma – v pátek 30. září 2011 od 16.30 hodin  
 ŠIKANA, KYBERŠIKANA, AUTOAGRESE (sebepoškozování)
 Vysvětlení pojmů: oběť a agresor – kdo je kdo?
 Jak předcházet těmto jevům? Jaké jsou možnosti školy, rodičů a dětí. Dostupná literatura, odborná pomoc atd.

 

2. téma – v sobotu 22. října od 10.00 hodin
 ZÁVISLOSTI

Projevy závislostí, možné příčiny a prevence.
 Druhy závislostí, odborná pomoc, léčba, postoje a role rodičů a pedagogů, postoje státu. Přehled dostupné literatury.

 

3. téma – v úterý 15. listopadu od 15.30 hodin
 OBEZITA, ANOREXIE, BULIMIE

Vysvětlení pojmů, možné příčiny a vliv na psychiku dítěte. Výživa, cvičení, možnosti, stravování ve školní jídelně.

 

4. téma – v úterý 13. prosince od 16.30 hodin
 PROGRAM DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE  RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Představení programu, objasnění jeho smyslu a záměru.
 Odhalíme Vám odborný způsob, jak pracujeme s Vašimi dětmi, seznámíme Vás s očekávaným přínosem a dosaženými výsledky.

 

Rodič, který se zúčastní alespoň dvou seminářů, získá certifikát „ZODPOVĚDNÝ RODIČ“.
 Těšíme se na Vaši účast v tomto zajímavém projektu, který rozhodně nenabízí každá škola.

 

 

 

Jiřina Fajfrová, ředitelka ZŠ  Blanka Horníková, realizátor projektu